SEOS - СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИ КОНТРОЛА НА ДОСТЪП

03 август 2021 г.
От септември 2021 година Impro Technologies пуска на пазара новите терминали и четци за контрол на достъп, покриващи изискванията на OSDP стандарт.
КАКВО Е OSDP?
OSDP е международен стандарт, одобрен от Международната електротехническа комисия през май 2020 година и публикуван като IEC 60839-11-5 през юли същата година. Стандартът е в процес на постоянно усъвършенстване с цел запазване водещата му позиция в охранителната индустрия.
ЗАЩО ДА СПЕЦИФИЦИРАТЕ ИЛИ ВЪВЕЖДАТЕ OSDP?
SIA насърчава широкото прилагане на този стандарт, вече масово използван от водещи производители като HID Global, и препоръчва прилагането му за всички инсталации на контрол на достъп, изискващи реална сигурност (особено при ползване от правителствени, военни, банкови институции). SIA OSDP е особено ценен за обекти на държавната инфраструктура, тъй като отговаря на федералните изисквания за контрол на достъп като PKI за FICAM (Federal Identity, Credential, and Access Management).
SEOS е следващо поколение технология за идентификация, която осигурява идеална комбинация от сигурност и гъвкавост. Благодарение на авангардно криптиране и софтуерно базирана инфраструктура, SEOS гарантира надеждна идентификация на самоличността и може да бъде разширен за приложения извън физическия контрол на достъп.
Предимства на SEOS
SEOS замества традиционните съществуващи технологии за идентификация, като предоставя следните ключови предимства:
Защита - Най-добрата в своя клас криптография с ненадмината защита на данните и поверителността, осигуряваща значително по-сигурна среда от другите технологии за идентификация.
Мобилност - SEOS е софтуерно базиран, който осигурява нови нива на гъвкавост, включително използване на мобилни устройства, смарт карти, тагове и други.
Приложения - SEOS може да бъде разширен за приложения извън физическия контрол на достъп, включително индустрията, образованието, правителството, хотелиерство и други.
 
  
 


Архив новини
ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ