Нова форма за заявки за удобство нашите клиенти и партньори

18 февруари 2022 г.
Живеем в динамичен свят. Времето става все по-ценен елемент от работата ни... и пести пари – не е клише. По-добрата и по-навременната информираност е предимство. А колкото по-ясно е формулирано едно запитване, в частния случай задача, толкова по-голяма е вероятността запитването и задачата да получат адекватен, пълен и навременен отговор или решение.
За по-голямо удобство на нашите клиенти и партньори разработихме нова форма за заявки на сайта на Майнинг ООД www.miningbg.com за:
  • Оферта
  • Сервиз
  • Консултация
 
Така всяко запитване се насочва директно към съответния най-близък офис и сервиз на Майнинг ООД и към компетентния човек от фирмата, който може най-бързо да отговори или да предприеме действия във връзка с изпратения сигнал за технически проблем или за търговска консултация и оферта.
Надяваме се по този начин да направим комуникацията с клиентите и партньорите по-бърза и още по-ефективна.
Но най-добре е да опитате сами – новата форма ще намерите в раздел „ЗАЯВКИ“  на сайта на Майнинг ООД - www.miningbg.com.


Архив новини
ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ