Контрол на достъп - Нова версия на Access Portal V5.0 - десетилетие на иновациите

10 април 2024 г.

 
Съвсем наскоро Impro Technologies обяви въвеждането на пазара на най-новата версия на софтуера за контрол на достъп Access Portal - V5.0. С тази версия са актуализирани всички библиотеки за сигурност на Access Portal с цел подобряване съответствието със стандартите за сигурност и контрол, като включва нови интеграции и функционалности.
 
Control ID – IDFace интеграция

В центъра на това ново надграждане е интегрирането на новия четец за лицево разпознаване на фирмата ControlID, наскоро придобита от Assa Abloy. FaceID е устройство за лицево разпознаване, базирано на висококачествен алгоритъм, позволяващ разпознаване на реално живо лице, детекция на потребител, носещ маска, и идентифициране на до 10 000 лица (1: N). Четецът може да функционира  като част от системата за достъп Access Portal, включен чрез Wiegand или OSDP интерфейс към съответните Impro контролери и терминали.

 
Регистрирането на потребители е изключително лесно и интуитивно и се извършва чрез заснемане на живо на лицата на потребителите чрез уеб камера. В допълнение към високата точност на идентификация и голям капацитет, FaceID е допълнен с възможността да поддържа QR кодове. Access Portal V5 поддържа и  четците за пръстови отпечатъци на ControlID ID Access Pro.
 
iTRT2 разпределен контролер (режим на системен контролер)
 
Новата версия позволява използване на пълните предимства на новия iTRT2 контролер/терминал на Impro.
iTRT2 може да се ползва в режим на системен контролер (APC), като осигурява рентабилно резервиране, с пълно валидиране на всяка врата. Спомагателното реле и допълнителните входове могат да се конфигурират от софтуера при нужда от допълнителен IO.
iTRT2 също поддържа OSDP комуникация, като повишава нивото на сигурност на крайните устройства. iTRT2 вече се предлага със затваряща се пластмасова кутия за предпазване от въздействието на околната среда, както и с метална кутия с интегрирано захранване и изход и място за акумулаторна батерия. Секретна ключалка и датичк за отворен капак са допълнителни опции.
 
Серии брави Aperio & Abloy EL
 
Чрез V5 Impro интегрира в конфигурацията на Access Portal безжичните  продукти на Assa Abloy, като осигурява пълно съвместимост и резервиране чрез корпоративните контролери. Това осигурява на интеграцията стабилността на архитектурата на Impro, в която контролерите са гръбнакът за вземане на решения.
 
Липсват потенциални слаби точки, което гарантира непрекъснатата работа на системата. Корпоративните контролери управляват до 64 Aperio електронни брави чрез 4 Aperio IP хъба. Това е най-добрата в класа си интеграция, която подържа допълнителна функционалност като „Офис режим“, позволяващ ползването на най-добрите характеристики на фамилията цифрови брави Aperio.
Друга хардуерна интеграция, поддържана от Access Portal V5, е между бравите серия EL на Abloy и EL версията на контролера iTRT2. Този модел контролер позволява при свързване на EL брава (EL560 или EL561) към Access Portal възможност за контрол на състоянието на вратата: отворена чрез физически ключ, отворена принудително (генерира се алармено съобщение) или е оставена отворена твърде дълго след оторизирано отваряне.

 
Планирани на справки и отчети
 
Новата версия позволява планирано разпространение по електронна поща на справки от системата за достъп. Функцията е достъпна в раздела за отчети на Access Portal. Всяка справка може да бъде персонализирана и разпространявана ежедневно, седмично, месечно или по предварително зададен графикТова осигурява по-голяма сигурност и рационализира наблюдението и контрола.

 
Автоматизирано управлението на идентификаторите
 
Новата функция автоматизира спирането на неизползваните карти и идентификатори и изтриването на изтекли идентификационни данни. Необслужваните и неизползвани идентификационни данни представляват заплаха за сигурността. Тази функция за автоматизация премахва тези заплахи, без да изисква ангажиране на ресурси за текущо администриране.

 
Обработка на посетители
 
Портал V5.0 улеснява посрещането, обслужването и движението на посетителите в обекта. Домакинът може да придружава един или повече посетители, като през точките с контролиран достъп се преминава само след като и посетителите, и домакинът се идентифицират с чип карта или биометрични данни.


 
Криптиране на базата данни
 
Impro отговаря на нарастващите заплахи от кибератаки с текуща програма за подобрения на киберсигурността. Като част от тази програма за подобряване на киберсигурността версия V5 на Access Portal включва поддръжка за криптиране на базата данни, която може да бъде конфигурирана в инсталацията на SQL Server. Отделът за поддръжка на Impro може да помогне с подробности относно криптирането и конфигурацията на SQL Server.Архив новини
ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ