ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛИ BE-TECH

Задействат се от карти за достъп на бравите, като могат да бъдат:
  • Конвенционални – без четец
  • С магнитен четец, разчитащ информация на 3-та пътечка , с отделен релеен блок и времезакъснение 40 секунди
  • С четец за безконтактни Mifare 13,56 MHz чип карти


ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ