ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

Въглеродният окис е газ без цвят и мирис. В големи концентрации е изключително опасен за здравето и живота на хората. При вдишване се свързва с хемоглобина в кръвта и предизвиква отравяне. Образува се в процеса на окисляване (горене) на вещества,, съдържащи въглерод. В случая източник на CO са изгорелите газове от двигателите на автомобилите. Самият CO е силно пожароопасен, като при горене се окислява до CO2.Плътността на CO (1145 kg/m3) е много близка до тази на въздуха (1225 kg/m3).Нивата на концентрация на CO (в PPM – Particles Per Meter – частици в кубичен метър), времето за вдишване и последиците за здравето на човека са показани в таблицата.
 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 2 min 5 min 15 min 40 min 120 min
200 PPM         Главоболие
400 PPM       Главоболие Световъртеж
800 PPM     Главоболие Световъртеж Загуба на съзнание
1600 PPM   Главоболие Световъртеж Загуба на съзнание Смърт
3200 PPM Главоболие Световъртеж Загуба на съзнание Смърт  
6400 PPM Световъртеж Загуба на съзнание Смърт    
12800 PPM Загуба на съзнание Смърт      


Конфигурацията на системата включва следните компоненти:

  • Контролни панели модел за 1,2,3 и 4 зони, с до 15 детектора за CO за всяка зона
  • Детектори за CO модел със зона на покритие до 300 m2 (при проектирането с цел повишаване на сигурността е приета намалена s 30 % зона на покритие 200 m2)
  • Кабелна мрежа, свързваща детекторите към контролните панели
  • На дисплея на лицевите панели се визуализират всички възможни състояния на отделните зони.
  • Релейните изходи на панелите ще бъдат свързани директно към контролери от BMS системата по начин, който позволява включване на вентилационната система при превишаване на зададено ниво на концентрация на CO.


В зависимост от приетата схема на вентилация се включва:

  • Цялата вентилационна система на паркинга
  • Само секцията на нивото, на което се наблюдава превишаване на нивото на CO


Въглеродният окис е газ без цвят и мирис. В големи концентрации е изключително опасен за здравето и живота на хората. При вдишване се свързва с хемоглобина в кръвта и предизвиква отравяне. Повечето подземни паркинги задължително имат система за газ детекция, за да се предотвратят злополуки свързани с натрупване на CO.


Етикети
Газ детекция в подземни паркинги , Газ детекция в промишлени предприятия , Газ детекция в индустрията , Индустриална газ детекция , Газ детекция за подземни паркинги , Газ детекция за промишлени предприятия , Газ детекция за индустрията , , CO , Въглероден окис , Въглероден оксид , Детекция на въглероден окис , Детекция на въглероден оксид , Газоизвестяване , Системи за газоивестяване за паркинги , Газоизвестяване за подземни паркинги , Газоизвестяване за паркинги , Kонцентрация на въглероден окис , Kонцентрация на въглероден оксид , Признаци на отравяне с въглероден окис , Признаци на отравяне с въглероден оксид , Главоболие , Световъртеж , Загуба на съзнание , Контролен панел за въглероден окис , Контролен панел за въглероден оксид , Централа за откриване на въглероден окис , Централа за откриване на въглероден оксид , Централа за детекция на въглероден окис , Централа за детекция на въглероден оксид , Газосигнализираща централа , Детектор за CO , Детектори за CO , Детектори за въглероден окис , Детектори за въглероден оксид , Сензор за въглероден окис , Сензор за въглероден оксид , Датчик за въглероден окис , Датчик за въглероден оксид , Вентилация на подземен паркинг , Вентилационна система на подземен паркинг , Проветряване на подземен паркинг , Ниво на CO , Ниво на въглероден окис , Ниво на въглероден оксид , , Стандарти UNE 23300:1984, CE, WEEE и RoHS , EU стандарт EN50545-1 за газ детекция в подземен паркинг , EU стандарт EN50545-1 за газ детекция в подземни паркинги , , Електрохимичен бързо реагиращ детектор за въглероден окис , Електрохимичен бързо реагиращ детектор за въглероден оксид , Газосигнализираща централа , Електрохимичен датчик за детекция на азотен двуокис , Електрохимичен детектор за детекция на азотен диоксид , Газ детекция на пропан-бутан (LPG) , Газ детекция на метан (METANE) , Детектор за метан (METANE) , Детектор за пропан-бутан (LPG) , Детектор за петролни пари (PETROL VAPOURS) , Детектор за азотен окис , Детектор за азотен оксид , Детектор за въглероден двуокис , Детектор за въглероден двуоксид , Сензор за метан (METANE) , Сензор за пропан-бутан (LPG) , Сензор за петролни пари (PETROL VAPOURS) , Сензор за азотен окис , Сензор за азотен оксид , Сензор за въглероден двуокис , Сензор за въглероден двуоксид , , Газ детектори за жилища , Газ детектори за къщи , Газ детектор за жилище , Газ детектор за къща , , KM301 , KM302 , KM303 , KM304 , KMD300 , , MULTI SCAN , ЦЕНТРАЛА MULTI SCAN++PK , MULTI SCAN++PK RACK VERSION , MULTISCAN++PK-256B , MULTISCAN++PK-128B , MULTISCAN++PK-64B , MULTISCAN++PK-32B , ST.G/MTSPARK-CONF , STG/IN8-PK , STG/OUT16-S , ST.G/8REL , STG/SER++ , , SMART P-1 , SMART P-2 , PL4+ , ST.PL4/ESP , STSX/IDI+ , SENTOX IDI+ , STG/OUT16-S , STG/8REL , STG/BOX , SMART3 NC , S1450CO , S2396VB , S1415ND , SMART3 NCS2396ME , SMART3 NCS2401CO2 , , S2013ME , S2013GP , S2014ME , S2014GP , S2015CO , S2016CO

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ