PROCREDIT BANK SOFIA

На 27 януари официално беше открита новата сграда на Прокредит Банк в София, в която МАЙНИНГ ООД изгради системата за контрол на достъп и системата за индикация на заетостта на паркоместата в подземния гараж на банката. През 2007 МАЙНИНГ ООД беше избрано за доставчик на интегрираната система за контрол на достъп, базирана на ImproNet платформата на IMPRO TECHNOLOGIES. Системата обхваща всички клонове на банката в България, със сървър с картов център в София, с възможност за отдалечено администриране на клоновете от централния офис.

Подобни интегрирани системи са инсталирани от МАЙНИНГ ООД в Българска народна банка (включително Монетен двор, Печатница, Касов център), Дружество за касови услуги, Обединена българска банка, Юнионбанк, Мобилтел, Биовет, Група 4 Секурикор и други.
Системата поддържа четци за различни типове карти (EM 125 kHZ, Mifare 13,56 MHz, HID), както и биометрични четци за пръстова идентификация.

Системата за индикация на заетостта на паркоместата следи текущото състояние на всяко паркомясто чрез микровълнови детектори и изнесени многоцветни LED индикатори. Информацията се изобразява на монитора на сървъра на системата в контролния център на сградата. Системата управлява информационно-насочващите табла, които показват броя свободни паркоместа на съответния етаж, като оптимизира движението на автомобилите в паркинга и предотвратява задръстванията.

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ