ГОЛФ КОМПЛЕКС ЛАЙТ ХАУС

МАЙНИНГ ООД беше избрано за доставчик на системите за сигурност на голф комплекс ЛАЙТ ХАУС край Балчик, включваши:
  • IP система за видеонаблюдение на INDIGO VISION, Великобритания – на първия етап се монтират 29 външни и 14 вътрешни куполни IP камери, както и 4 IP моторизирани (PTZ) куполни камери. Записът се извършва на PC базирано мрежово записващо устройство.
  • Автомобилни бариери за порталите на комплекса на AMANO ELECTRONICS с последващ монтаж на машини за билети
  • Микровълнови системи за периметрова охрана на GENERAL ELECTRIC.
  • PIR детектори с огледална оптика EV100 и пожароизвестителни димно-оптични детектори KL731 на GENERAL ELECTRIC.

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ