БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

Завърши въвеждането в експлоатация на AMANO паркинг система за нуждите на Бизнес Парк София. Първите AMANO паркинг системи в БПС бяха въведени в експлоатация преди 3 години на 2 от вътрешните паркинги – 1 открит и 1 подземен. 

В момента системата обхваща 5-те входа на БПС, като включва:
  • Паркинг машини за издаване и събиране на билети – ползват се от посетители на БПС, на които се дава време за безплатен престой, след изтичане на който престоят се заплаща
  • Касови компютри с валидатори на билети, инсталирани на рецепциите в 3 от сградите
  • Скенери за чип карти за наематели на БПС – част от централизиранате система за контрол на достъп IXP400, производство на IMPRO TECHNOLOGIES, изграждана от МАЙНИНГ на територията на БПС от 2002 година. Системата обхваща всички сгради на парка, включително паркинг сградата и откритите паркинги, като управлява над 36 бариери. В процеса на инсталиране на паркинг системата контролерите на системата за достъп бяха подменени с новия модел XEC900 с TCP/IP интерфейс.
  • License Plate Recognition система за видеонаблюдение и запис на регистрационните номера на влизащите и излизащите на територията на парка автомобили

Цялостното управление на паркинг системата се извършва чрез софтуер ASPECT III (инсталиран и в София Сити Център). При влизане с билети LPR системата записва номера на автомбила, който се отпечатва върху билета, получаван от шофьора. При излизане LPR системата сравнява дали билетът, с който автомобилът напуска територията на БПС, съответства на регистрационния му номер. Интеграцията с LPR системата позволява да се елиминират опитите за злоупотреба, да се въведат ограничения за влизане на автомобили, нарушаващи реда в парка, както и да се регистрират издирвани автомобили.

При монтажа на системите беше изградена отделна оптична мрежа с дължина над 1600 m за обслужване на IP камерите на LPR системата и на машините на паркинг системата, с 2 отделни сървъра за двете системи. С въвеждането на паркинг системата в експлоатация ръководството на БПС успя да реши сериозните проблеми, свързани с трафика и нерегламентираното паркиране на територията на парка.

ОБЕКТИ / РЕФЕРЕНЦИИ